Seura

ITSEPUOLUSTUS
LIIKESARJAT
ERIKOISTEKNIIKAT
VOIMAMURSKAUS
OTTELU

 

 

Pääohjaajana toimii Rose Pakarinen 4 Dan,  apuopettajana toimii Jani Pakarinen 2 Dan 

ITF Nurmijärvi perustettiin 2012. Seura kuuluu ITF-Taekwon-do liitto RY:hyn  joka on yhteisöjäsenenä Suomen Taekwondoliitto ry:ssä. ITF Taekwon-do liitto RY kuuluu lajin maailmanliittoon International Taekwon-Do Federationiin ja euroopan liittoon Europe ITF Taekwon -Do federation

ITF Nurmijärvi ry tarjoaa laadukasta ja monipuolista toimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille harrastajille.  Seura painottaa erityisesti laadukkaaseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä tarjoaa harrastajille mahdollisuuksia harrastaa ja kilpailla ITF Taekwon-Dossa

Meillä harrastaja saa liikkua positiivisen kannustavassa ja myönteisessä ja tasa-arvoisessa ilmapiirissä, jossa pääsee kokemaan onnistumisen elämyksiä. Lähtökohtana on että harjoituksissa on mukavaa ja salille on kiva tulla.

Taekwon-Do on monipuolinen harrastus joka kehittää harrastajan fyysisiä ominaisuuksia niin, kunnon, voiman, nopeuden, liikkuvuuden, koordinaation kuin tasapainon osalta. Monipuolisten liikuntataitojen ja valmiuksien lisäksi Taekwon-Don harrastaja kehittää myös harrastajan henkisiä ominaisuuksia, sillä Taekwon-Do on kokonaisuutena kehon ja mielen liitto jossa, harrastaja pyrkii tasapainoon oman itsensä kanssa . Taekwon-Dossa psyykkisten osa-alueiden kehittäminen on osa lajia.Hyvältä harrastajalta vaaditaan keskittymiskykyä , itsekuria ja korkeaa moraalia. Taekwon-Do kehittää myös positiivista minäkuvaa, tervettä itsetuntoa, sekä vuorovaikutustaitoja. Harjoituksissa opitaan yhteisten pelisääntöjen noudattamista, harjoituskavereiden ja ohjaajien kunnioittamista.

Taekwon-Don harrastaja aloittaa alkeiskurssista ja etenee vyö asteittain eteenpäin, jokaisessa vyö kokeessa mitataan fyysisen kunnon lisäksii teknistä osaamista ja teoriatietoja.Harrastajan tulee ymmärtää käyttämiensä tekniikoiden merkitys ja niiden käyttötarkoitus. Taekwon-don eri osa-alueet ovat ottelu, liikesarjat, itsepuolustus erikoistekniikat ja voimamurskaus.
Fyysisten ominaisuuksien lisäksi Taekwondo kasvattaa harrastajaa myös henkisesti, mikä näkyy mm. vahvana itseluottamuksena ja tasapainoisena elämänä. Taekwondon harrastajan tie on pitkä ja lajista voi kehittyä vuosien harrastamisen myötä elämäntapa, jonka mukaan harrastaja elää elämänsä loppuun saakka.

Harrastajia ohjataan kohti terveellisiä elämäntapoja harjoituksissa sekä tapahtumissa ja kilpailuissa. Kaikki ovat tervetulleita seuran toimintaan, seuran jäsenet kunnioittavat toisiaan ja kaikkia kohdellaan tasavertaisesti. Ketään ei syrjitä tai jätetä ulkopuolelle

Valmentajien, harrastajien ja vanhempien välillä on avoin vuorovaikutuksellinen suhde.

Seura kannustaa harrastajiaan osallistumaan valmennustoimintaan ja heillä on mahdollisuus osallistua ohjaajakoulutuksiin.

Kaikkia harrastajia kannustetaan kilpailemaan, seura tukee kilpailutoimintaa muun muassa tarjoamalle laadukkaat ja nykyaikaiset harjoittelumahdollisuudet, osallistumalla kilpailumaksujen kustannuksiin ja järjestämällä omia kilpailuja

Terveitä ja urheilullisia elämäntapoja tuodaan esille päivittäisessä toiminnassa kertomalla esimerkiksi riittävän unen ja ravinnon tarpeesta. Tämä tapahtuu luontevasti ohjaajien toimesta harjoitusten yhteydessä.

Kaikki ohjaajat ovat sitoutuneet päihteettömään toimintaan kaikissa seuran tapahtumissa joissa alaikäisiä on mukana.

Valalla Taekwon-Don harrastaja sitoutuu noudattamaan lajille ominaisia sääntöjä ja eettiseen käytökseen. Vala on lupaus opettajalle, mutta ennen kaikkea harrastajalle itselleen. Vala lausutaan vyökokeiden, leirien ja kilpailujen yhteydessä ja harjoitusten alussa.

Taekwon-Do oppilaan vala

1.Lupaan noudattaa Taekwon-Don sääntöjä.

2.Tulen kunnioittamaan opettajaa ja ylempiä vöitä.

3.Lupaan olla käyttämättä Taekwon-Do väärin.

4.Tulen olemaan puolestapuhuja vapaudelle ja oikeudenmukaisuudelle.

5.Autan rakentamaan rauhallisempaa maailmaa.

 

Taekwon -Do-harjoituksissa harrastaja toimii yksilönä ryhmässä, jossa osoitetaan kunnioittavaa asennetta paitsi ohjaajaa myös harjoituspareja kohtaan: toiset harjoittelijat ovat pareja ja vastustajia – hyökkääjiä tai puolustajia – mutta eivät koskaan vihollisia.Vanhemmat harrastajat opastavat esimerkillään uusia ja nuorempia harrastajia.

Taekwon-Don harrastaja ei kiusaa ketään ,eikä lajitekniikoita saa käyttää väärin. Seuramme on mukana Kamppailija ei kiusaa -kampanjassa.

Ulkoinen viestintä

Pääasiallisina kanavina toimivat verkkosivusto www.itfnurmijarvi.sporttisaitti.com  ja Facebook-sivusto, joiden kautta saa informaatiota ja löytää tärkeimmät yhteystiedot.

Sisäinen viestintä

Sisäisesti seura tiedottaa pääsääntöisesti sähköpostin, whatsapp ryhmien ja seuran nettisivujen sekä facebook sivujen kautta

Lisäksi käytössä on Whatsapp kyytiryhmä joissa voidaan sopia yhteistä kuljetuksista harjoituksiin ja leireille.

Kriisiviestintä

Harjoitusten aikana sattuvissa tapaturmissa harjoituksen ohjaaja on välittömästi yhteydessä kyseisen harrastajan huoltajiin jos kyseessä alaikäinen harrastaja. Yhteystiedot saadaan harrastajan jäsentietorekisteristä, josta jokainen harrastaja voi tarkistaa omat tietonsa.

Koko seuraa koskevassa kriisiviestinnässä pääasiallinen tiedottaja on seuran puheenjohtaja, tai muu hallituksen valitsema henkilö

 

 

 

 

Pääohjaaja
Rose Pakarinen 4 Dan
0407600481 rose.pakarinen@kolumbus.fi
Jani Pakarinen 1 Dan
0402509968 jani.pakarinen@outlook.com

 

ITF Nurmijärvi ry

Puheenjohtaja Rose Pakarinen

Varapuheenjohtaja Mirka Lund

Sihteeri Jani Pakarinen

Rahastonhoitaja Kirsi Kataja

Seuran Y-tunnus 3071535-7

Seuran tilinumero

FI 98 5300 5120 0493 20